Numerot calculatorul limita

Acum un început ar trebui sã dãm seama clar cã nu ia în considerare și incapacitatea de a respecta data specificã a revizuirii obligatorii a registrului nostru de numerar rezultate absolut jenante în necesitatea de a reveni așa-numita de relief a termenului de (doamna cumpãrare. Este demn de remarcat faptul cã, în sfârșit, sancțiunile standard sunt expuse acestor contribuabili, deci ce fel de sezon trei ani de la data înregistrãrii inaugurãrii nu se face - într-un caracter obligatoriu, și, în plus, în perioada de legare - Cerere de numerar pentru inspecție obligatorie. Sã spunem și, apropo, cã o astfel de revizuire este efectuatã de serviciul corespunzãtor.

Mai presus de toate, revizuirea obligatorie a casei de marcat ar trebui efectuatã cel puțin o datã la doi ani. Trebuie sã menționãm, de asemenea, ceea ce înseamnã, desigur, acești doi ani în practicã. Pentru cã, prin calculul exact, trebuie sã luați timpul de începere, aceasta fiind ziua în care a avut loc execuția fiscalã sau ziua ultimei inspecții tehnice.

Acesta este motivul pentru care contribuabilii, atunci când cumpãrã numerar, pot (și chiar ar trebui sã ia în considerare - în contextul nevoii de revizuire - o perioadã de doi ani de la momentul în care dispozitivul este fiscalizat. Bineînțeles, aceastã fiscalizare este fãcutã de un specialist în domeniu. Odatã cu schimbarea, procesul de fiscalizare în sine este un fel de demarare a activitãții modulului fiscal fiscal.

Prin urmare, înainte de a cumpãra un casetofon, meritã sã aflați sau un centru de service autorizat se aflã în cel mai apropiat centru, ceea ce se poate obține prin introducerea unui motor de cãutare în parola corespunzãtoare, cum ar fi "serviciul de înregistrare în numerar".

Revizuirea obligatorie a casei de numerar se referã la o serie de activitãți. Agentul de service efectueazã, în primul rând, un audit în ceea ce privește starea sigiliilor unui anumit registru de marcat. Ei își cer consimțãmântul cu înregistrãrile plasate în cartea de service. De asemenea, specialistul controleazã situația generalã a casei de case de marcat. Evalueazã placa de bazã, memoria financiarã și modulul fiscal. În același timp, de asemenea, testeazã corectitudinea afișajului pentru un om. În plus, verificã programul de casierie și versiunea acestui proiect într-un sistem de consimțãmânt cu înregistrãri - din nou - în poziția de înregistrare a casei de marcat. În cele din urmã, tehnicianul introduce rezultatul oficial al revizuirii - cu recomandãri și observații potențiale - pentru lucrãrile de service.Prețul revizuirii este de la o sutã la douã sute de zloți - pentru niște bani.

Dacã am determina aceastã operațiune cu o inspecție tehnicã, ar putea fi puțin înșelãtoare. De ce? Acest lucru se datoreazã faptului cã, în timpul perioadei de control, numai acele caracteristici ale dispozitivului sunt chestionate, care plãtesc direct pentru nimic nou ca înregistrarea cifrei de afaceri. Este apoi alegerea revizuirii.

O revizuire obligatorie a unei instituții financiare este ceva care poate fi îngrijit cu atenție și care meritã sã acorde o atenție deosebitã.