Pericol de incendiu al instalatiilor electrice

În multe ramuri ale industriei existã o mulțime de pericol de incendiu. Vorbim aici nu numai despre lucrul cu combustibil, energie, vopsea și producția de zahãr sau fãinã. Substanțele care se gãsesc în construcția de abur, gaze, lichide, fibre sau aerosoli, împreunã cu aerul sau cu alte substanțe pot vorbi cu ușurințã unele cu altele și pot provoca substanțe explozive.

Prin urmare, existã multe acte juridice al cãror scop principal este prevenirea incendiilor. În primul rând, legea ministrului economiei din 8 iulie 2010, în esențã, cerințele minime privind încrederea și igiena muncii legate de propunerea de a prezenta o atmosferã explozivã în mediul de lucru. Acest act juridic urmãrește în primul rând sã previnã crearea unei atmosfere explozive. De asemenea, se bazeazã pe prevenirea aprinderii și reducerea efectului de explozie.Sisteme antiex, care este, & nbsp; sistem dovada include o mulțime de elemente. Informarea de asigurare în acest sistem ar trebui sã fie menționat în special oamenii din membranele sã scape de explozie, sisteme de stingere explozie și sistemele de izolare explozie.Membranele sunt dispozitive care protejeazã dispozitivele industriale. Subiectul lor este protecția deasupra fiecãrui filtru, moarã, rezervor, sortare, concasor sau ciclon.Sistemele de suprimare a exploziei ajung la îndepãrtarea formãrii unor presiuni ridicate în timpul exploziei. Planul de amortizare este utilizat în principal pentru senzorul optic și de presiune, panourile de comandã, cilindrii HRD și duzele inox.Sistemul inițial de izolare este o metodã al cãrei scop principal este de a minimiza efectele unei explozii. Vorbesc aici despre facilitãți precum vane de închidere, șuruburi de acționare rapidã, coșuri de protecție împotriva exploziilor și vane de mare vitezã.Trebuie reținut faptul cã sistemele care protejeazã împotriva exploziilor sunt aceleași cu cerințele de sãnãtate și siguranțã.