Sol

Terminarea electrostatică este o împământare electrostatică utilizată în transport și toate tipurile de lichide, pulberi și gaze inflamabile. Încărcarea electrostatică la un nivel înalt minimizează riscul de explozie sau aprindere a diferitelor tipuri de substanțe combustibile din produsul scânteie. O soluție necontrolată poate aprinde un amestec de lichid și gaz, și singurul care creează o explozie.

Desigur, este posibil să se elimine pericolul de autoaprindere și de explozie. Pentru ca ar fi posibile construcții transportate, ar trebui să existe o împământare semnificativă, cu alte cuvinte o descărcare controlată a încărcăturilor electrostatice. Acest tip de împământare electrostatică va reduce în mod semnificativ riscul de explozie a combustibililor transportați. Împământarea simplă se face și pe un terminal de împământare din conductor. Cablurile conectate la împământare sunt caracterizate de rezistență electrică scăzută și rezistență foarte mare la deteriorări mecanice. Desigur, puteți utiliza o împământare mai complexă, care are un sistem de protecție care vă permite să transportați sau să distribuiți produsul numai când legătura de împământare a fost conectată corespunzător.Vă întrebați cu siguranță atunci când se administrează acest tip de sol? Cel mai adesea, acestea sunt utilizate în timpul încărcării și descărcării vagoanelor-cisternă, rutiere, rezervoare, butoaie și elemente ale procesului de instalare dovada. La formarea ruleaza explozive și amestecare și pompare prin pulverizare sau alte tipuri de substanțe inflamabile. În interferența sezon cu substanțe inflamabile generate sarcini electrice prin contact sau separarea particulelor. Peste tot în cazul în care este creat și plasat în grupul de lichide inflamabile încărcată electrostatic, este vorba de a crea un pericol. Principiul de bază al fiecărui protecție ESD este o clemă de mare și de cablu, astfel încât montarea, oferind posibilitatea de a conductie sarcinii electrice pe pământ.Este foarte mare ca terminalele și cablurile date în sol să respecte orientările foarte restrictive, indicate pe posibilitățile de testare. În prezent, cele mai bune tipuri de împământare a sistemului oferă cele mai bune rezultate.