Standardul de siguranta 44r04

Hear Clear ProHear Clear Pro 2. Cel mai bun aparat auditiv

Existã deja, de asemenea, reglementãri juridice europene și poloneze în domeniul protecției angajate în domenii cu risc de explozie. Un astfel de document european este Informația 99/92 / CE din 16 decembrie 1999 în istoria cerințelor minime ale planului de îmbunãtãțire a nivelului de încredere și de valoare a sãnãtãții lucrãtorilor potențial expuși la riscul de atmosfere explozive.

Acest document stabilește cerințe pentru fiecare angajator. În primul rând, este necesar ca angajatorul sã garanteze siguranța angajaților noștri în timp ce efectueazã lucrãri simple la sediul fabricii. În plus, acesta merge pentru a preveni concentrațiile explozive în fundal. În același timp, previne sursele de aprindere care pot declanșa o explozie sub o anumitã formã. În plus, aceastã regulã impune reducerea efectelor foarte grave ale exploziei. Și în Republica Polonã existã acte normative care sunt decise prin dispozițiile din domeniul menționat mai sus. Punctul de aici este vorba de legea din 29 mai 2003. În cazul unor cerințe minime de încredere și de lucrãtori în domeniul sãnãtãții lucrãtorilor cu privire la sensurile de lucru, care poate veni într-o atmosferã explozivã (Dz. U. nr 1,007 din 2003., poz. 1004 și regulamentul din 8 iulie 2010. de fapt, cerințele minime privind siguranța și igiena la locul de muncã, asociate cu oferta unei întâlniri în contextul mediului de lucru exploziv (Dz. U. nr 138, punctul 2010. 931, care este discutat mai sus se aplicã directiva.Siguranța împotriva exploziilor este explozivã, ceea ce conteazã nu numai pentru afaceri și materiale, ci și pentru angajați. Prin urmare, acestea sunt respectate în special pentru ca angajatorii sã poatã desemna zone potențial explozive. În plus, se cautã și sistemele existente care protejeazã împotriva exploziilor care asigurã o poziție deosebit de importantã în ceea ce privește siguranța împotriva exploziilor. În același timp, ar trebui sã creați texte, cum ar fi evaluarea riscului de explozie și documentul de protecție împotriva exploziilor. Executarea acestor scrisori decurge din dreptul ministrului afacerilor private și al administrației din 7 iunie 2010 (Jurnalul Oficial al Republicii Moldova nr. 109, nr. 719, în baza prevederilor legale și a documentației tehnice și reglementãrilor din Regulamentul ministrului economiei din 8 iulie 2010 (Jurnalul de Legi din 2010 nr. 138, pct. 931.